Bagalamukhi
Bai Gu Jing
Cerberus
Chamunda
Charon
Daji
Dís
Egungun
Gróa
Hecate
Huli Jing
Jiang Shi
Jingwei
Jiutou Zhiji Jing
Ka
Pipa Jing
Shani
Shitala
Wepwawet
Zhong Kui