Aja
Apollo
Asclepius
Babalu Aye
Baosheng Dadi
Chiron
Cao Guojiu
Dhatri
Eir
Erinle
Fulla
Han Xiang Zi
Hebe
Heka
He Xiangu
Hygieia
Kashyapa
Khodiyar
Lan Caihe
Loco
Lu Dongbin
Mariamman
Nefertem
Osanyin
Patanjali
Sekhmet
Serket
Shennong
Shitala
Shou Xin
Telesphorus
Tieguai Li
Thoth
Þórr
Xi Wang Mu
Zhang Guo Lao
Zhongli Quan