Aani
Adiparashakti
Ammit
Astraea
Athena
Cecrops
Chitragupta
Dan
Dike
Dìhuáng
Eunomia
Forseti
Fuxi
Hermes
Kalki
Lachesis
Lingbao Tianzun
Liu Bei
Maat
Mafdet
Mitra
Narada
Olodumare
Nemesis
Poine
Pratyangira
Qilin
Rama
Rénhuáng
Savitr
Shango
Shani
Shezmu
Sun Quan
Syn
Themis
Thoth
Tianhuáng
Týr
Ullr
Vár
Varuna
Wang Yun
Wen Zhong
Xiezhi
Yuanshi Tianzun
Yù Huáng
Zeus
Zhong Kui