Cao Guojiu
Elegguá
Ganesha
Han Xiang Zi
Hermes
He Xiangu
Khonsu
Lan Caihe
Laozi
Lu Dongbin
Narada
Óðinn
Óðr
Pushan
Tieguai Li
Wenet
Wepwawet
Xuanzang
Zhang Guo Lao
Zhongli Quan